Kedja

Benämning
Kedja (Sakord)
Historik
Huvudliggaren (år 1973): "3331 En kedja fr. Vemmenhögs hd. Skåne. Af silfver. Kedjan slås en gång om lifvet, snöres sedan i maljorna med enkel kedja - d.v.s. sedan den lagts om lifvet, drages den genom ringen, och snöres sedan uppåt, fästes på det sätt att nålen stickes litet in emellan länkarne på kedjan. Ink. ss. 3,322. 13/10 1873. [= Ink. ss. 3,314 [= Ink. gm. prof. frih. G. v. Düben = 12 rdr. 13/10 1873.] jämte maljorna se 3,318, 3,323 - 3,332 (efter 2 rdr. lodet) = 67:50.] Bil. von Düben."
Användning:
Brukningsort: Sverige (SE), Skåne, Vemmenhögs hd
Accession:
1873
Förmedlare: Düben, G von
Identifikationsnr
NM.0003331
Ägare
Nordiska museet
Ämnesord
Smycken : Hängkedjor
Material
Silver
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Smycken (OU 301)
DigitaltMuseum.se
NM.0003331

Kommentarer

  1. Avbryt