Förlovningsring

Benämning
Förlovningsring (Sakord)
Historik
Huvudliggaren: "Förlofningsring fr. Lule. Ink. af professor, frih. G. v. Düben. Aflämn. 17/2 74." Utdrag ur bilaga: "På Friherre v. Dübens anmodan afsändes härmed till Etnografiska museum en samling honom tillhöriga Lappska föremål som återkommit från Wienerutställningen. [...] Förlofningsring (fr. Lule). / Svenska slöjdföreningens museum."
Användning:
Brukningsort: Sverige, Norrbotten, Norrbotten, Luleå, Luleå
Accession:
1874
Säljare till museet: von Düben, Gustaf Vilhelm Johan
Historia
Gustaf von Düben 1822-92 var friherre, läkare och antropolog, professor vid Karolinska Institutet (i patologisk anatomi 1858-61, i anatomi och fysiologi 1861-74 och i anatomi 1874-87); jfr släktartikel Düben. Hans forskning rörande den samling kranier från samer, som fanns vid institutet fick honom att 1868 och 1871 bege sig till Lappland för etnografiska studier. År 1873 publicerade han arbetet "Om Lappland och lapparne", som räknas som ett av 1800-talets klassiska etnologiska arbeten. Däremot hann Gustav von Düben aldrig fullborda sin studie av kranierna, som förstördes vid en brand året före hans död. Hans hustru Lotten von Düben var också fotograf under hans resor.

Yrke Fotograf
Identifikationsnr
NM.0003991
Ägare
Nordiska museet
Ämnesord
Samisk historia : Smycken : Fingerringar, Smycken : Ringar, Samisk historia
Mått
Diameter (Uppskattning.): 2.3 cm
Referenser
Brev. (Bilagor)
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Smycken (OU 301)
Planering för giftermål (OU 584)
Folkstammar och nationer (OU 619)
DigitaltMuseum.se
NM.0003991

Kommentarer

  1. Avbryt