Halslås

Benämning
Halslås (Sakord)
Historik
Produktion:
1800 - 1812
Tillverkare: Sacklén, Johan
Tillverkningsort: Sverige, Småland, Jönköping, Jönköping, Jönköping
Användning:
Brukningsort: Sverige, Småland
Accession:
1877 (1877)
Förmedlare: Hazelius, Artur
Historia
Artur Hazelius (1833 – 1901) Nordiska museets och Skansens grundare föddes 1833 i Stockholm. Efter avslutad skolgång tog han sin studentexamen i Uppsala 1854. Hazelius koncentrerade sina universitetsstudier kring nordiska språk och disputerade 1860 på avhandlingen ”Inledning till Havamal”. Under sin studietid i Uppsala greps han av den skandinavistiska studentrörelsens idéer. Denna rörelse ville närma de nordiska folken till varandra och framhöll ländernas starka historiska och kulturella band . Efter disputationen var han under tio år verksam som lärare i svenska och svensk litteratur vid Nya Elementarskolan och Högre allmänna lärarinneseminariet i Stockholm. Sommaren 1872 gjorde han tillsammans med sin hustru Sofie en resa till Dalarna. Artur Hazelius hade under sin studietid företagit flera vandringar runt om i Sverige, bland annat i Dalarna. Han beskrev senare hur han vid resan 1872 upplevde att mycket av seder, bruk och traditioner hade förändrats under trycket av industrialismen. Kanske var det då han greps då av tanken att samla in och för kommande generationer bevara minnet av det som han upplevde höll på att försvinna. Under resan gjorde han och hans hustru flera uppteckningar av visor och sägner. De köpte också några dräktdelar, bland annat en yllekjol från Stora Tuna socken. Kjolen kom att bli det första föremålet i museisamlingen. Till en början koncentrerades insamlandet av föremål mot det folkliga dräktskicket, men perspektivet vidgades snabbt till att också omfatta föremål från andra samhällsklasser. Under det första året förvarades och visades föremålen i makarnas hem på Kammakargatan i centrala Stockholm och i ett par mindre lokaler i närheten. Den 24 oktober 1873 öppnade det egentliga museet som han valt att kalla Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Museet var nu inhyst i lokaler på Drottninggatan 71. 1880 omvandlade Hazelius museet till en stiftelse, i samband med detta ändrade han också museets namn till Nordiska museet. Källa: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/artur-hazelius-nordiska-museets-grundare

Yrke Museiman
Kön Man

Säljare till museet: Johansson, J A
Säljare till museet, ort: Sverige, Småland, Jönköping, Jönköping, Jönköping
Motiv
Kungamonogram
Beskrivning
Huvudliggaren: "a:1-2, b:1-2, Löfspännen fr. Småland. Stora. Skall vara halslås enl. Hanses, juni 1953." A: 1-2 Halslås bestående av rektangulär något buktig silverplåt, med punsad och trembolerad dekor i form av små hjärtan och prickrader, i mitten bildar prickarna ett spegelvänt G med svagt trembolerad 4, förgylld. Insticksdel med fjädring. I båda delarna 5 öglefästen för halskedjor som nu saknas. G4 står för kung Gustaf IV Adolf. B:1-2 Halslås något mindre än a. med punsad dekor med kvinnofigur inom oval inramning och ett hjärta i vart hörn, insticksdel och fäste för 4 kedjor som alla saknas. Stämpad ISL och tre kronor-. = Silversmed Johan Sacklén, i Jönköping verksam 1800-1812, änkan till 1814. /Berit Eldvik 2006-12-04
Påförd text
Stämpel: I S L - 3 kronor
Identifikationsnr
NM.0019341A-B
Ägare
Nordiska museet
Består av
NM.0019341A:1 Föremål Halslås
NM.0019341A:2 Föremål Halslås
NM.0019341B:1 Föremål Halslås
NM.0019341B:2 Föremål Halslås
Ämnesord
Smycken : Halslås
Mått
Bredd (a.): 4.6 cm
Bredd (b.): 3.6 cm
Höjd (a.): 3.8 cm
Höjd (b.): 3.1 cm
Material
Silver
Teknik
Silversmide
Punsning
Förgyllning
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Dräkt (OU 291)
Smycken (OU 301)
Alternativt nummer
157 - Insamlingsnr
158 - Insamlingsnr
DigitaltMuseum.se
NM.0019341A-B

Kommentarer

  1. Avbryt