Brudsmycke

Benämning
Brudsmycke (Sakord)
Historik
Användning:
Brukningsort: Sverige, Östergötland, Lysings hd, Trehörna, Trehörna kyrka
Accession:
1879
Förmedlare: Hazelius, Artur
Historia
Artur Hazelius (1833 – 1901) Nordiska museets och Skansens grundare föddes 1833 i Stockholm. Efter avslutad skolgång tog han sin studentexamen i Uppsala 1854. Hazelius koncentrerade sina universitetsstudier kring nordiska språk och disputerade 1860 på avhandlingen ”Inledning till Havamal”. Under sin studietid i Uppsala greps han av den skandinavistiska studentrörelsens idéer. Denna rörelse ville närma de nordiska folken till varandra och framhöll ländernas starka historiska och kulturella band . Efter disputationen var han under tio år verksam som lärare i svenska och svensk litteratur vid Nya Elementarskolan och Högre allmänna lärarinneseminariet i Stockholm. Sommaren 1872 gjorde han tillsammans med sin hustru Sofie en resa till Dalarna. Artur Hazelius hade under sin studietid företagit flera vandringar runt om i Sverige, bland annat i Dalarna. Han beskrev senare hur han vid resan 1872 upplevde att mycket av seder, bruk och traditioner hade förändrats under trycket av industrialismen. Kanske var det då han greps då av tanken att samla in och för kommande generationer bevara minnet av det som han upplevde höll på att försvinna. Under resan gjorde han och hans hustru flera uppteckningar av visor och sägner. De köpte också några dräktdelar, bland annat en yllekjol från Stora Tuna socken. Kjolen kom att bli det första föremålet i museisamlingen. Till en början koncentrerades insamlandet av föremål mot det folkliga dräktskicket, men perspektivet vidgades snabbt till att också omfatta föremål från andra samhällsklasser. Under det första året förvarades och visades föremålen i makarnas hem på Kammakargatan i centrala Stockholm och i ett par mindre lokaler i närheten. Den 24 oktober 1873 öppnade det egentliga museet som han valt att kalla Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Museet var nu inhyst i lokaler på Drottninggatan 71. 1880 omvandlade Hazelius museet till en stiftelse, i samband med detta ändrade han också museets namn till Nordiska museet. Källa: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/artur-hazelius-nordiska-museets-grundare

Yrke Museiman
Kön Man

Säljare till museet: Nordeman, F A
Säljare till museet, ort: Sverige, Östergötland, Östergötland, Mjölby, Skänninge
Beskrivning
Huvudliggaren: a-h:1-2 "Brudsmycken från Trehörna kyrka, Lysings hd, Östergötland. Tillhört socknens kyrka, köptes af en bonde som sålt dem till dr F. A. Nordeman. a) Dosa af bleck, som smyckena lågo uti."
Identifikationsnr
NM.0024029A-H
Ägare
Nordiska museet
Består av
NM.0024029A Föremål Brudsmycke
NM.0024029B Föremål Brudsmycke
NM.0024029C Föremål Brudsmycke
NM.0024029D Föremål Brudsmycke
NM.0024029E Föremål Brudsmycke
NM.0024029F Föremål Brudsmycke
NM.0024029G:1 Föremål Brudsmycke
NM.0024029G:2 Föremål Brudsmycke
NM.0024029H:1 Föremål Brudsmycke
NM.0024029H:2 Föremål Brudsmycke
Ämnesord
Smycken
Material
Metall
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Smycken (OU 301)
Kärl och behållare (OU 415)
Bröllop (OU 585)
DigitaltMuseum.se
NM.0024029A-H

Kommentarer

  1. Avbryt