Striglakors

Benämning
Striglakors (Sakord)
Historik
Inför utställningen Smycken (2012) gjorde smyckeexperterna Lars-Yngve Johansson, juvelerare, och Tomas Persson, intendent, en bedömning av de smycken i Nordiska museets samling som skulle ställas ut. De dateringar, tillverkaruppgifter och material som avviker från uppgifterna i huvudliggaren eller katalogkorten kan komma från dessa expertutlåtanden.
Produktion:
1796 - 1827 (Verksamhetsperiod)
Tillverkare: Aspelin, Jonas d y
Tillverkningsort: Sverige, Skåne, Skåne, Ystad, Ystad
Ägande:
Tidigare ägare: Ahlgren, J
Tidigare ägare, ort: Sverige, Skåne, Skåne, Ystad, Ystad
Accession:
1886
Förmedlare: Hazelius, Artur
Historia
Artur Hazelius (1833 – 1901) Nordiska museets och Skansens grundare föddes 1833 i Stockholm. Efter avslutad skolgång tog han sin studentexamen i Uppsala 1854. Hazelius koncentrerade sina universitetsstudier kring nordiska språk och disputerade 1860 på avhandlingen ”Inledning till Havamal”. Under sin studietid i Uppsala greps han av den skandinavistiska studentrörelsens idéer. Denna rörelse ville närma de nordiska folken till varandra och framhöll ländernas starka historiska och kulturella band . Efter disputationen var han under tio år verksam som lärare i svenska och svensk litteratur vid Nya Elementarskolan och Högre allmänna lärarinneseminariet i Stockholm. Sommaren 1872 gjorde han tillsammans med sin hustru Sofie en resa till Dalarna. Artur Hazelius hade under sin studietid företagit flera vandringar runt om i Sverige, bland annat i Dalarna. Han beskrev senare hur han vid resan 1872 upplevde att mycket av seder, bruk och traditioner hade förändrats under trycket av industrialismen. Kanske var det då han greps då av tanken att samla in och för kommande generationer bevara minnet av det som han upplevde höll på att försvinna. Under resan gjorde han och hans hustru flera uppteckningar av visor och sägner. De köpte också några dräktdelar, bland annat en yllekjol från Stora Tuna socken. Kjolen kom att bli det första föremålet i museisamlingen. Till en början koncentrerades insamlandet av föremål mot det folkliga dräktskicket, men perspektivet vidgades snabbt till att också omfatta föremål från andra samhällsklasser. Under det första året förvarades och visades föremålen i makarnas hem på Kammakargatan i centrala Stockholm och i ett par mindre lokaler i närheten. Den 24 oktober 1873 öppnade det egentliga museet som han valt att kalla Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Museet var nu inhyst i lokaler på Drottninggatan 71. 1880 omvandlade Hazelius museet till en stiftelse, i samband med detta ändrade han också museets namn till Nordiska museet. Källa: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/artur-hazelius-nordiska-museets-grundare

Yrke Museiman
Beskrivning
Huvudliggaren (år 1886): "49.929 Striglakors fr. Skåne. Märkt: 'P: M: S:' E: S: D:' U: P: D:' En kläpp lös, fastbunden med en tråd. Ink. ss. 49,927 [= Ink. ss. 49,926 [= Af dr. A. Hazelius inköpt å auktionen efter häradsh. J. Ahlgren i Ystad d. 23-25 sept. 1886 - 20 kr. Ank. 5/10 1886.] jämte 49,928, 49,929 - 61 kr.]]. Bil. Hazelius 2 1/3." Striglakors i gjutet silver med förgylld framsida. Central dekor med Kristusfigur inramad av ornament. Medaljformat krön med bröstbild av hjälmprydd mansfigur i profil. Överst kula vid vilken hängöglan är fäst. Från korsarmarna sju stycken skålformade hängen med pressad dekor och förgyllda framsidor. I svicklarna hänger två silverkulor. På baksidan av korset finns tre olika monogram P:M:S: E:S:D: U:P:D: Tillhörande pansarkedja med graverad kedjeögla stämplad IA, möjligen Jonas Aspelin dy, verksam 1796-1827 i Ystad.. /Conni Hultberg/Marie Tornehave 2008-08-15
Påförd text
Inskrift (Graverat på baksidan): P: M: S: E: S: D: U: P: D:
Stämpel (Mästarstämpel, möjligen Jonas Aspelin dy, på kedjeöglan): IA
Identifikationsnr
NM.0049929
Ägare
Nordiska museet
Utställningar
Smycken (14. Sep 2012 — )
Ämnesord
Smycken : Striglakors, Smycken : Hängsmycken : Kors, Smycken : Halskedjor, Magi och kult : Magiska medel : Amuletter, Magi och kult : Magiska medel : Amuletter mot trolldom, Folklig läkekonst : Övernaturliga läkemedel : Amuletter
Mått
Höjd (Inkl. kedjebygel och mitthänge, enl. katalogkort): 13 cm
Längd (Kedja enl. katalogkort): 172 cm
Material
Silver
Guld
Teknik
Pressning
Förgyllning
Punsning
Gjutning
Gravering
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Smycken (OU 301)
Alternativt nummer
2 - Insamlingsnr
DigitaltMuseum.se
NM.0049929

Kommentarer

  1. Avbryt