Kedja

Benämning
Kedja (Sakord)
Historik
Katalogkort: "Kedja, Silver, L 62,8 cm. På låsets hake graverade vapen. Banér och Sture och initialerna G.B. .C.S. betecknande Gustaf Axelsson Banér till Djursholm /död 1600/ och Christina Sture, gifta 1581. På låsets hyska graverat: troligen någon av döttrarna med förnamn på M. Kejdan påträffades av säljaren våren 1935 på c:a 1,10 m djup vid grungrävning för ett hus, c:a 75 m norr om kapellet vid Tuna i Österåker sn, Uppland." Inför utställningen Smycken (2012) gjorde smyckeexperterna Lars-Yngve Johansson, juvelerare, och Tomas Persson, intendent, en bedömning av de smycken i Nordiska museets samling som skulle ställas ut. De dateringar, tillverkaruppgifter och material som avviker från uppgifterna i huvudliggaren eller katalogkorten kan komma från dessa expertutlåtanden.
Produktion:
1581
Användning:
Brukare
Banér, Gustav
Historia
Gustaf Axelsson Banér (son av Axel Nilsson, tab 10). Född 1547-05-19, på Djursholm. † (halshuggen) 1600-03-20 i Linköping. Riksråd 1570, råkade han i ogunst hos konung Johan, men återfick före hans död sina ämbeten och värdigheter. Under Sigismund tillhörde han ett parti inom rådskammaren, som konungen betraktade med misstroende och därför uteslöt ur den tillförordnade regeringen. Detta förbiseende närmade B. till hertig Carl; vänskapen brast dock snart sönder och när brytningen mellan Carl och Sigismund blef fullständig, öfvergick han med några af de andra riksråden till Polen för att obetingade ställa sig på konungens sida. De följde tillbaka med Sigismund på hans tåg till Sverige. Efter Stångebro slag utlämnades han jämte de andra riksråden till hertig Carl, som lofvade, »att de på en fri riksdag skulle dömas efter Sveriges lag, i kejserliga, kungliga och furstliga sändebuds närvaro, utan att dessförinnan något ondt skulle dem vederfaras». Gustaf B. fick sex dygn vara hos sin hustru, som på Segersjö nedkommit med en son, men inspärrades sedan på Gripsholm, där han hvarken fick träffa eller brefväxla med någon af sina anhöriga. I mars månad 1600 fördes han till Linköping; domen öfver de anklagade rådsherrarna blef, som vi veta, en dödsdom. Sedan domen blifvit afkunnad, gafs åt de lifdömdes hustrur och barn tillåtelse, att, efter halftannat års skilsmässa, åter få träffa sina män och fäder. Gift 1581-10-08 i Stockholm med grevinnan Christina Sture, dotter av riksrådet och riksmarsken Svante Sture (se adliga ätten Natt och Dag nr 13) och Märta Eriksdotter (Leijonhufvud nr 26). Barn: Margareta, född 1582-09-18 i Uppsala, † ogift 1618-01-20 på Djursholm. Svante Banér, född 1584. Riksråd och guvernör i Riga. Död 1628. Se Tab. 12. Anna Banér, född 1585-02-10 på Djursholm. Hovjungfru. Död 1656-01-19 Rosersberg. Gift 1610 i Stockholm med riksrådet och riksskattmästaren friherre Gabriel Bengtsson Oxenstierna. Märta, född och död 1586. Axel, född 1587, † 1594. Peder Banér, född 1588. Riksråd och lagman i Östergötland. Död 1644. Se Tab. 15. Nils Banér, född 1589-11-10. Kapten vid livfanan. † Ogift dödsskjuten i stormningen av Stararusa i Ryssland 1614-02-20. En dotter, dödfödd 1590. Sigrid Banér, född 1592-01-17 på Djursholm, † ogift 1669-10-22. MärtaBanér, född 1593-03-00 på Djursholm, död 1638-06-16 i Stockholm av lungsot. Gift 1617-10-20 på Uppsala slott med riksrådet Lars Eriksson Sparre. Axel Banér, född 1594. Riksråd och riksmarskalk. Död 1642. Se Tab. 34. Johan Banér, född 1596. Riksråd och fältmarskalk. Död 1641. Se Tab. 35. Erik, född och död 1597. Carl Banér, född 1598. Statssekreterare samt vice guvernör i Preussen. Död 1632. Se Tab. 36. /Stiernstedt, A.W. & Klingspor, C.A. (red.) (1865-1879). Sveriges ridderskaps och adels wapenbok

Yrke Riksråd, hovmarskalk
Alternativt namn Gustaf Banér(), Gustaf Axelsson Banér()
Kön Man
Nationalitet Sverige (SE)

Sture, Christina
Alternativt namn Kristina Sture(), Kristina Banér(), Christina Banér()
Kön Kvinna
Nationalitet Sverige (SE)

Brukningsort: Sverige, Uppland, Åkers skeppslag, Österåker, Tuna
Accession:
1937
Säljare till museet: Johannesson, Knut Elov
Säljare till museet, ort: Sverige, Uppland, Åkers skeppslag, Österåker, Kvisslingby
Identifikationsnr
NM.0208997
Ägare
Nordiska museet
Utställningar
Smycken (14. Sep 2012 — )
Ämnesord
Smycken : Hängkedjor, Livets högtider : Bröllop
Material
Silver
Teknik
Gravering
Ornamentering
Referenser
BILAGA TILL HUVUDLIGGAREN (Bilagor)
Relaterade objekt
NMA.0059600
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Historia (OU 174)
Smycken (OU 301)
Planering för giftermål (OU 584)
DigitaltMuseum.se
NM.0208997

Kommentarer

  1. Avbryt