Signetring

Benämning
Signetring (Sakord)
Historik
Inför utställningen Smycken (2012) gjorde smyckeexperterna Lars-Yngve Johansson, juvelerare, och Tomas Persson, intendent, en bedömning av de smycken i Nordiska museets samling som skulle ställas ut. De dateringar, tillverkaruppgifter och material som avviker från uppgifterna i huvudliggaren eller katalogkorten kan komma från dessa expertutlåtanden.
Produktion:
1580 - 1620 (1600 CA)
Accession:
1933
Deposition från namn: Statens historiska museum
Deposition från ort: Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm
Annat:
Fyndort: Sverige, Östergötland, Östergötland, Linköping, Linköping, Stångebro
Identifikationsnr
NM.0219152
Ägare
Nordiska museet
Utställningar
Smycken (14. Sep 2012 — )
Ämnesord
Smycken : Ringar
Ytterligare information
Jordfynd från Linköping vid platsen för slaget vid Stångebro (1598). Sigill med vapensköld och initialerna PE.
Material
Guld
Teknik
Gravering
Referenser
NationalmuseumStatens historiska museum (1930). Ur den Kungl. skattkammaren och andra samlingar: utställning i Nationalmuseum av konstföremål och historiska personminnen från 1500-talet till 1800-talets början ur Statens historiska museum sommaren 1930. Stockholm: [Nationalmuseum]. (Litteraturreferenser)
BILAGA TILL HUVUDLIGGAREN (Bilagor)
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Historia (OU 174)
Smycken (OU 301)
DigitaltMuseum.se
NM.0219152

Kommentarer

  1. Avbryt