Hängsmycke

Benämning
Hängsmycke (Sakord)
Historik
Huvudliggaren (1939): "Hängsmycke, guld, emalj, 3 röda hjärtan. Skatt.kat [Skattkammarkatalogen] 474. Inköpt år 1894. Som 219.181 [=Från Statens historiska museum, Stockholm". Historiska museets huvudkatalog. "9589....[efter en lång uppräkning av olika föremål med samma gruppnummer]...En liten hängprydnad, bestående av tre hjertan, vända med spetsarne mot hvarandra och genomborrade samt sammanhållna af tre förgyllda pila samt omvirade af ett bredt band, på hvilket står L'amité nous unit, hjertana (röda) och bandet på båda sidor emaljerade. Har burits af konung Gustaf III och af honom blifvit skänkt till en friherrinna Åkerhielm i Mariefred, af hvars dotter den, för vård under sjukdom, blifvit bortgifven till mamsell Clara Wahlgren i Örebro, som försålt densamma till mamsell Wijkström. - Ur brukspatron H. Atterling på Veslingbyholm samling." Enligt Nordiska museets katalogkort skulle friherrinnan Åkerhielm ha bott i Mariestad, vilket är felaktigt. Enligt Historiska museets huvudkatalog var det Mariefred. /Leif Wallin 2012-09-25 Inför utställningen Smycken (2012) gjorde smyckeexperterna Lars-Yngve Johansson, juvelerare, och Tomas Persson, intendent, en bedömning av de smycken i Nordiska museets samling som skulle ställas ut. De dateringar, tillverkaruppgifter och material som avviker från uppgifterna i huvudliggaren eller katalogkorten kan komma från dessa expertutlåtanden.
Produktion:
1770 - 1780 (Uppskattning)
Användning:
Brukare: Gustav III, kung av Sverige
Historia
Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771-1792, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Kronprins 1751-1771. Giftermål 1766 med den danska prinsessan Sofia Magdalena. Två söner, Gustav Adolf född 1778 (senare Gustav IV Adolf) och Karl Gustav född 1782, död vid späd ålder. Källa: www.ne.se 2007-05-14 Erik Lönnroth

Yrke Kung av Sverige
Alternativt namn Gustaf III, kung av Sverige()
Nationalitet Sverige
Användning:
Brukare: Åkerhielm
Brukningsort: Sverige, Södermanland, Södermanland, Strängnäs, Mariefred
Accession:
1933
Deposition från namn: Statens historiska museum
Deposition från ort: Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm
Identifikationsnr
NM.0219191
Ägare
Nordiska museet
Utställningar
Smycken (14. Sep 2012 — )
Ämnesord
Smycken : Hängsmycken
Ytterligare information
Enligt uppgift beställd av Gustav III som gåva till friherinnan. Text: L´amitie nous unis (Vänskapen förenar oss).
Material
Emalj
Guld
Referenser
NationalmuseumStatens historiska museum (1930). Ur den Kungl. skattkammaren och andra samlingar: utställning i Nationalmuseum av konstföremål och historiska personminnen från 1500-talet till 1800-talets början ur Statens historiska museum sommaren 1930. Stockholm: [Nationalmuseum]. (Litteraturreferenser)
Relaterade objekt
NMA.0059488
NMA.0059612
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Smycken (OU 301)
Statsöverhuvud (OU 643)
DigitaltMuseum.se
NM.0219191

Kommentarer

  1. Avbryt