Armring

Benämning
Armring (Sakord)
Möbiusband (Preciserat sakord)
Titel
Artikelnr 206
Möbius
Historik
Inför utställningen Smycken (2012) gjorde smyckeexperterna Lars-Yngve Johansson, juvelerare, och Tomas Persson, intendent, en bedömning av de smycken i Nordiska museets samling som skulle ställas ut. De dateringar, tillverkaruppgifter och material som avviker från uppgifterna i huvudliggaren eller katalogkorten kan komma från dessa expertutlåtanden.
Produktion:
Tillverkare av kartong, ritning, stamp m.m.: Bülow-Hübe, Torun
Produktion:
1990 - 1999
Tillverkare: Georg Jensen
Historia
Silversmeden Georg Jensen (född 1866, död 1935) startade sin första silversmedja 1904 i Köpnhamn, Danmark. Verksamheten expanderade snabbt och 1917 byggde han sin första verkstad på Österbro, med flera hundra anställda. 1935, när Georg Jensen dog, såldes produkterna över stora delar av världen. Produktionen omfattar bl.a. smycken, ur, bestick, corpus. Firman använder sig av många olika formgivare. 2006 finns det återförsäljare i mer än 10 länder. 2006 ägs Georg Jensen av Royal Scandinavia. /www.georgjensen.com 2006-11-16

Ort
Adresse,: Danmark (DK), Köpenhamn

Yrke Juvelerare
Nationalitet Danmark

Tillverkningsort: Danmark, Köpenhamn
Accession:
2001 (Förvärvslista)
Säljare till museet: Jensen Silver AB, Georg
Säljare till museet, ort: Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm
Beskrivning
Armring av silver i form av ett möbiusband. Slätt, lätt konkavt band som smalnar av vid vridningen. Artikelnummer 205. Kallas "Möbius". Formgiven av silversmeden Vivianna Torun Bülow-Hübe och tillverkad av firma Georg Jensen, Danmark. Möbius-band (efter den tyske matematikern och astronomen August Ferdinand Möbius, 1790 - 1868), yta med bara en sida. Det kan tillverkas genom att en pappersremsa vrids ett halvt varv varefter ändarna klistras ihop. Kanten är sammanhängande, och klipps bandet längs mittlinjen faller det inte i två delar. Såsom matematiskt objekt introducerades Möbiusbandet omkring 1860 av Möbius och Johann Benedikt Listing. [Litt: Nationalencyklopedin] För svensk smyckekonst blev krigsslutet inledningen till en period av stark frigörelse. Ett helt nytt formspråk växte fram med uttryck som framhävde kroppen och personligheten mer än den sociala prestigen. I spetsen för denna förnyelse framträder två namn, Sigurd Persson och Torun Bülow-Hübe. Båda två lyckades få internationellt genombrott. De skiljer sig från sina utländska kollegor genom en måttfull enkelhet i formen och har båda haft en inspirerande förebild i Wiven Nilsson, vars formdisciplin kan förnimmas i bådas arbeten. I Sverige fick Bülow-Hübe stor betydelse för smyckekonstens frigörelse, främst under 1950-talet. Grundprincipen är ständigt densamma och bygger på den mjukt kroppsorienterade slingan eller spiralen som ibland knyts samman till evighetstecken. Bülow-Hübe nådde snabbt internationell ryktbarhet. 1961 belönades hon med tidens förnämsta utmärkelse till konsthantverkare och formgivare, Lunningpriset. 1956 - 68 var hon bosatt i Frankrike och hade silversmedja i Biot i Provence med fem anställda. 1968 övertog danska Georg Jensen tillverkningen av hennes arbeten. Hon var sedan 1978 bosatt i Indonesien, ett land vars smyckekonst också inspirerat henne. Hon avled 2004. /Ingrid Roos maj 2006
Påförd text
Stämpel: GEORG JENSEN 825 S DENMARK 206 TORUN
Identifikationsnr
NM.0328436
Ägare
Nordiska museet
Utställningar
Smycken (14. Sep 2012 — )
Ämnesord
Smycken : Armringar
Mått
Bredd (Största bredd): 1.8 cm
Bredd (Minsta bredd): 0.7 cm
Diameter: 7.6 cm
Material
Silver
Teknik
Gjutning
Referenser
Westin, Ann (1993). Torun. Stockholm. (Litteraturreferenser)
Ericsson, Anne-Marie (1990) Svensk smyckekonst från jugend till postmodernism. Helsingborg. (Litteraturreferenser)
Förvärvsmotivering. (Bilagor)
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Smycken (OU 301)
DigitaltMuseum.se
NM.0328436

Kommentarer

  1. Avbryt