Om Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet skildrar livsvillkoren i Sverige från 1523 till våra dagar och rymmer idag mer än 1,5 miljoner föremål, sex miljoner fotografier, 250 000 böcker och tidskrifter och 4 000 hyllmeter arkivmaterial. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera detta material och göra det tillgängligt. Besök gärna museets arkiv och bibliotek om du vill se mer av museets samlingar och det material som vi ännu inte hunnit digitalisera.

Här kan du söka i museets smyckessamling. På webbplatsen www.digitaltmuseum.se kan du söka i alla museets samlingar. Där kan du också läsa mer om samlingarnas uppbyggnad och om museets arbete med att katalogisera.

Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Informationen har fyllts på under mer än 130 år och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Det kan också finnas formuleringar som inte anses acceptabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för förvärvet. Har du frågor om innehållet i databasen kontakta museet på e-post nordiska@nordiskamuseet.se eller telefon: 08 - 519 547 50.

Vill du beställa bilder av smycken ur samligarna kontakta museets Bildförmedling, bild@nordiskamuseet.se

Karta

Kontakt

Vet du mer om något i våra samlingar? Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!

Museets webbplats: www.nordiskamuseet.se
E-post: digitaltmuseum@nordiskamuseet.see