Spänne

Benämning
Spänne (Sakord)
Tröjspänne (Preciserat sakord)
Historik
Produktion:
1790 - 1838 (Verksamhetsperiod)
Tillverkare: Hallberg, Andreas
Tillverkningsort: Sverige, Skåne, Skåne, Kristianstad, Kristianstad
Användning:
Brukningsort: Sverige, Skåne, Villands hd, Nosaby, Balsby
Accession:
1880
Förmedlare: Ahlén, A
Säljare till museet: Nilsson, Kersti
Säljare till museet, ort: Sverige, Skåne, Skåne, Kristianstad, Kristianstad
Annat:
Historisk händelse, namn med anknytning till föremålet: Hazelius, Artur
Historia
Artur Hazelius (1833 – 1901) Nordiska museets och Skansens grundare föddes 1833 i Stockholm. Efter avslutad skolgång tog han sin studentexamen i Uppsala 1854. Hazelius koncentrerade sina universitetsstudier kring nordiska språk och disputerade 1860 på avhandlingen ”Inledning till Havamal”. Under sin studietid i Uppsala greps han av den skandinavistiska studentrörelsens idéer. Denna rörelse ville närma de nordiska folken till varandra och framhöll ländernas starka historiska och kulturella band . Efter disputationen var han under tio år verksam som lärare i svenska och svensk litteratur vid Nya Elementarskolan och Högre allmänna lärarinneseminariet i Stockholm. Sommaren 1872 gjorde han tillsammans med sin hustru Sofie en resa till Dalarna. Artur Hazelius hade under sin studietid företagit flera vandringar runt om i Sverige, bland annat i Dalarna. Han beskrev senare hur han vid resan 1872 upplevde att mycket av seder, bruk och traditioner hade förändrats under trycket av industrialismen. Kanske var det då han greps då av tanken att samla in och för kommande generationer bevara minnet av det som han upplevde höll på att försvinna. Under resan gjorde han och hans hustru flera uppteckningar av visor och sägner. De köpte också några dräktdelar, bland annat en yllekjol från Stora Tuna socken. Kjolen kom att bli det första föremålet i museisamlingen. Till en början koncentrerades insamlandet av föremål mot det folkliga dräktskicket, men perspektivet vidgades snabbt till att också omfatta föremål från andra samhällsklasser. Under det första året förvarades och visades föremålen i makarnas hem på Kammakargatan i centrala Stockholm och i ett par mindre lokaler i närheten. Den 24 oktober 1873 öppnade det egentliga museet som han valt att kalla Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Museet var nu inhyst i lokaler på Drottninggatan 71. 1880 omvandlade Hazelius museet till en stiftelse, i samband med detta ändrade han också museets namn till Nordiska museet. Källa: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/artur-hazelius-nordiska-museets-grundare

Yrke Museiman
Kön Man

Historisk händelse, ort med anknytning till föremålet: Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm
Produktion:
1761 - 1802 (Verksamhetsperiod)
Tillverkare: Aspelin, Jonas D Ä
Tillverkningsort: Sverige, Skåne, Skåne, Ystad, Ystad
Beskrivning
Huvudliggaren (år 1879-1880): "25.819 Maljor fr. Nosaby sn. Villands hd. Skåne. Från Bolsby. Af silfver. 'Några andra namn tyckes folket här icke haft på sina prydnader än kjortlasilfver och tröjasilfver, pengakors eller maljor.' Utdrag ur bref fr. A. Ahlén till dr. A. Hazelius, dagt. 2 mars 1880. a. ett par stora bröstmaljor. b. ett par mindre bröstmaljor. Väga jämte 25, 820 - 25,825, 22½ lod. Ink. af Kersti Nilsson gm. lektor A. Ahlén i Kristianstad jämte 25,820-25,825 - 45 kr. 16/2 80. " a:1-a:2) Spänne, av silver, tvådelat. Varje halva i det närmaste rund, av pressad silverplåt med en större buckla i mitten omgiven av mindre bucklor. Mitt på varje halva, mot en bakgrund av små, punsade bucklor, fäst i en ögla, ett stort, runt skålat löv med pressad/punsad kantdekor (lövet saknas på a:2). Vid halvornas inre kant ett pressat, stående rektangulärt fäste med två mindre, hängande pressade löv. Små hål i plåten att sy fast spännet i. Förgylld ovansida. På var halva otydlig mästarstämpel slagen två gånger, sannolikt AH, vilket möjligen kan vara Andreas Hallberg, verksam i Kristianstad 1790-1838. b:1-b:2) Utförande som a:1-a:2. På båda halvorna mästarstämpel IAL, Jonas Aspelin d.ä., verksam i Ystad 1761-1802. /Marie Tornehave 2008-12-09
Påförd text
Stämpel (a:1-a:2) Mästarstämpel, möjligen Andreas Hallberg): AH
Stämpel (b:1-b:2) Mästarstämpel Jonas Aspelin dä): IAL
Identifikationsnr
NM.0025819A-B
Ägare
Nordiska museet
Består av
NM.0025819A:1 Föremål Spänne
NM.0025819A:2 Föremål Spänne
NM.0025819B:1 Föremål Spänne
NM.0025819B:2 Föremål Spänne
Ämnesord
Smycken, Dräkttillbehör : Spännen
Mått
Diameter (a:1-a:2 Varje del): 9.9 cm
Diameter (b:1-b:2 Varje del): 7 cm
Material
Silver
Guld
Teknik
Förgyllning
Pressning
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Dräkt (OU 291)
Dräkttillbehör (OU 293)
Smycken (OU 301)
DigitaltMuseum.se
NM.0025819A-B

Kommentarer

  1. Avbryt