Brudkrona

Benämning
Brudkrona (Sakord)
Historik
Huvudliggaren: "Brudkrona fr. Hacksta sn, Trögds hd, Uppland. Tillh. prostinnan Maria Vilhelmina Hagberg. Såldes af henne till fru Sofi Lingren, f. Bergström, i Villberga sn (hvars far var klockare i Villberga), som åter sålde henne till Johanna Eriksson. Fru Eriksson klädde med denna krona brudar mest i Löt, där hon såsom ogift var bosatt på Ågesta, men äfven i nästgränsande socknar Villberga, Hacksta och andra. Se ill. bil. Ink. af enkefru Johanna Eriksson, f. Eriksson i Stockholm gm dr. A. Hazelius i Stockholm 14/1 1886. Bil 44.1886." Prostinnan Maria Wilhelmina Hagberg (född Hoffman) var gift med prosten i Hacksta, magister Jacob Hagberg (1781-1839), hovpredikant och riksdagsman. Kyrkoherde i Hacksta från 1828, och senare prost i samma socken (se vidare Uppsala stifts herdaminne, 1842, första delen.) /Leif Wallin 2020-08-24 Inför utställningen Smycken (2012) gjorde smyckeexperterna Lars-Yngve Johansson, juvelerare, och Tomas Persson, intendent, en bedömning av de smycken i Nordiska museets samling som skulle ställas ut. De dateringar, tillverkaruppgifter och material som avviker från uppgifterna i huvudliggaren eller katalogkorten kan komma från dessa expertutlåtanden.
Produktion:
1700 - 1799 (Uppskattning)
Användning:
Brukare: Hagberg, Maria Vilhelmina
Brukningsort
Sverige, Uppland, Trögds hd, Hacksta
Sverige, Uppland, Trögds hd, Löt, Ågersta
Sverige, Uppland, Trögds hd, Villberga
Ägande:
Tidigare ägare
Bergström, Sofi
Lindgren, Sofi
Accession:
1886
Förmedlare: Hazelius, Artur
Historia
Artur Hazelius (1833 – 1901) Nordiska museets och Skansens grundare föddes 1833 i Stockholm. Efter avslutad skolgång tog han sin studentexamen i Uppsala 1854. Hazelius koncentrerade sina universitetsstudier kring nordiska språk och disputerade 1860 på avhandlingen ”Inledning till Havamal”. Under sin studietid i Uppsala greps han av den skandinavistiska studentrörelsens idéer. Denna rörelse ville närma de nordiska folken till varandra och framhöll ländernas starka historiska och kulturella band . Efter disputationen var han under tio år verksam som lärare i svenska och svensk litteratur vid Nya Elementarskolan och Högre allmänna lärarinneseminariet i Stockholm. Sommaren 1872 gjorde han tillsammans med sin hustru Sofie en resa till Dalarna. Artur Hazelius hade under sin studietid företagit flera vandringar runt om i Sverige, bland annat i Dalarna. Han beskrev senare hur han vid resan 1872 upplevde att mycket av seder, bruk och traditioner hade förändrats under trycket av industrialismen. Kanske var det då han greps då av tanken att samla in och för kommande generationer bevara minnet av det som han upplevde höll på att försvinna. Under resan gjorde han och hans hustru flera uppteckningar av visor och sägner. De köpte också några dräktdelar, bland annat en yllekjol från Stora Tuna socken. Kjolen kom att bli det första föremålet i museisamlingen. Till en början koncentrerades insamlandet av föremål mot det folkliga dräktskicket, men perspektivet vidgades snabbt till att också omfatta föremål från andra samhällsklasser. Under det första året förvarades och visades föremålen i makarnas hem på Kammakargatan i centrala Stockholm och i ett par mindre lokaler i närheten. Den 24 oktober 1873 öppnade det egentliga museet som han valt att kalla Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Museet var nu inhyst i lokaler på Drottninggatan 71. 1880 omvandlade Hazelius museet till en stiftelse, i samband med detta ändrade han också museets namn till Nordiska museet. Källa: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/artur-hazelius-nordiska-museets-grundare

Yrke Museiman

Säljare till museet: Eriksson, Johanna
Säljare till museet, ort: Sverige, Stockholm, Stockholm, Stockholm
Beskrivning
Huvudliggaren: "Brudkrona fr. Hacksta sn, Trögds hd, Uppland. Tillh. prostinnan Maria Vilhelmina Hagberg. Såldes af henne till fru Sofi Lingren, f. Bergström, i Villberga sn (hvars far var klockare i Villberga), som åter sålde henne till Johanna Eriksson. Fru Eriksson klädde med denna krona brudar mest i Löt, där hon såsom ogift var bosatt på Ågesta, men äfven i nästgränsande socknar Villberga, Hacksta och andra. Se ill. bil. Ink. af enkefru Johanna Eriksson, f. Eriksson i Stockholm gm dr. A. Hazelius i Stockholm 14/1 1886. Bil 44.1886."
Identifikationsnr
NM.0047311
Ägare
Nordiska museet
Utställningar
Smycken (14. Sep 2012 — )
Ämnesord
Smycken : Brudkronor
Mått
Höjd: 10.7 cm
Diameter: 18 cm
Material
Mässing
Glas
Teknik
Förgyllning
Referenser
Harrison Lindbergh, Katarina och Harrison, Dick: Brudkronan från Hacksta, i 101 föremål ur Sveriges historia, sid 238, Norstedts 2013 (Litteraturreferenser)
Bilagor till räkenskaperna 1886. Bilaga 44 (Arkivreferenser)
Relaterade objekt
NMA.0059464
Ingår i samling
Nordiska museets föremål
Ägare
Nordiska museet
Typ
Föremål
Klassifikation
Dräkt (OU 291)
Bröllop (OU 585)
DigitaltMuseum.se
NM.0047311

Kommentarer

  1. Avbryt